Uchwała w sprawie ustalenia sieci Publicznego Gimnazjum

Uchwała Nr VII/33/99
Rady Miejskiej Ponieca
Z dnia 27 lutego 1999 r.

w sprawie: ustalenia sieci publicznego gimnazjum prowadzonego przez miasto i gminę oraz granic jego obwodu.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego Dz. U. Nr 12 poz. 96 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 roku ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Poznaniu
Rada Miejska Ponieca ustala co następuje:

§ 1
Sieć publicznego gimnazjum prowadzonego przez miasto i gminę Poniec stanowi Gimnazjum w Poniecu na bazie szkoły Podstawowej w Poniecu z oddziałami w Szkole Podstawowej w Żytowiecku.

§ 2
Do obwodu gimnazjum w Poniecu należą następujące miejscowości:
Poniec, Czarkowo, Drzewce, Janiszewo, Miechcin, Śmiłowo, Waszkowo, Wydawy, Zawada, Sarbinowo, Dzięczyna, Dzięczynka, Włostki, Przyborowo (gmina Krobia), Żytowiecko, Łęka Wielka, Rokosowo, Bączylas, Bogdanki, Franciszkowo, Grodzisko, Kopanie, Łęka Mała, Maciejewo, Teodozewo.

§ 3
Wykonanie uchwały zleca się zarządowi Miejskiemu Ponieca.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Nowak


Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 1999-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących