Uchwała w sprawie założenia Gimnazjum w Poniecu
UCHWAŁA Nr XXIII/121/2000 r.
z dnia 2 czerwca 2000 r.


w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr VIII/32/1999 r. Rady Miejskiej Ponieca z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Poniecu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 13 poz. 74/

Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/32/1999 Rady Miejskiej Ponieca z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 skreśla się wyrazy „ z oddziałami w Szkole Podstawowej w Żytowiecku”.

  2. W § skreśla się wyrazy” Żytowiecko, Łęka Wielka, Rokosowo, Bączylas, Bogdanki, Franciszkowo, Grodzisko, Kopanie, Łęka Mała, Maciejewo, Teodozewo


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz NowakAutor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2000-06-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących