Uchwała w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Poniecu
UCHWAŁA Nr XXXIX/247/2002
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 kwietnia 2002 r.


w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Poniecu


Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ ze zmianami oraz § 3 Statutu Publicznego Gimnazjum w Poniecu
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1

Publicznemu Gimnazjum w Poniecu nadaje się imię ppłk. dr. Bernarda Śliwińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miejskiemu w Poniecu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Nowak
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2002-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących