Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2007

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -.


Podstawa prawna:


Uchwała Nr III / 10 / 2006 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 18 grudnia 2006 r.


Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2007 wynoszą:


Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r. i później

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 • powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton


353,00
412,00
529,00

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton


822,00

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton


353,00

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 • mniej niż 30 miejsc,

 • równej lub wyższej niż 30 miejsc


1.175,00 zł
1.527,00 zł


Podatek od środków transportowych wyprodukowanych przed 1990 r.

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 • powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton


389,00
453,00
582,00 zł

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton


905,00 zł

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton


389,00 zł

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 • mniej niż 30 miejsc,

 • równej lub wyższej niż 30 miejsc


1.292,00 zł
1.680,00 zł


Podatek od środków transportowych wyprodukowanych w 1990 r. i później, posiadających katalizatory

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu

 • od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

 • powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton


318,00
369,00
477,00 zł

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton


741,00 zł

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od 7 ton i poniżej 12 ton


318,00 zł

od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

 • mniej niż 30 miejsc,

 • równej lub wyższej niż 30 miejsc


1.057,00 zł
1.374,00 zł


Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita ( w tonach )Stawka podatku ( w złotych )nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

13

414,00

435,00

13

14

435,00

466,00

14

15

476,00

573,00

15
 
573,00

1.296,00


Trzy osie

12

17

207,00

257,00

17

19

414,00

525,00

19

21

525,00

682,00

21

23

682,00

1.023,00

23

25

1.049,00

1.632,00

25
 
1.049,00

1.632,00


Cztery osie i więcej

12

25

682,00

691,00

25

27

691,00

1.079,00

27

29

1.079,00

1.711,00

29

31

1.711,00

2.527,00

31
 
1.711,00

2.527,00

 


Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 Masa całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)Stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Dwie osie

12

18

725,00

745,00

18

25

745,00

776,00

25

31

776,00

952,00

31
 
1.462,00

1.953,00


Trzy osie

12

40

1.291,00

1.782,00

40
 
1.783,00

2.527,00

 


Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)nie mniej niżmniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4


Jedna oś

12

18

362,00

414,00

18

25

414,00

466,00

25
 
466,00

581,00


Dwie osie

12

28

311,00

466,00

28

33

636,00

880,00

33

38

880,00

1.337,00

38
 
1.190,00

1.759,00


Trzy osie

12

38

700,00

976,00

38
 
976,00

1.325,00

 


Autor informacji: Małgorzata Boniec
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-12-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-27
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-09 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2007-09-07 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących