Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -


Poniec, dnia 15.11.2007r.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec


Na podstawie art.. 11, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Poniecu uchwały nr IX/74/2007 z dnia 29 czerwca 2007r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec
oraz uchwały nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Poniec z dznia 14 września 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/74/2007 z dnia 29 czerwca 2007r.
Przedmiot i zakres ustaleń zmiany studium:
- siłownie wiatrowe wraz z infrastrukturą techniczną oraz obszarami zabudowy istniejącej i potencjalnymi obszarami rozwoju miejscowości;
- zbiornik retencyjny
- tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej;
W obszarze określonym na załączniku graficznym do ww uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego, 64-125 Poniec, ul. Rynek 24 w godzinach od 800 - 1500 w terminie do dnia 10.12.2007r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz
/-/ Kazimierz Dużałka


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie