Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowiskowej budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu.

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji środowiskowej budowa kanalizacji sanitarnej w Poniecu.

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec, dnia 07 marca 2008r.

ROŚ 7624 -01/08


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Poniec, etap V (ulice: Gostyńska, Gostyńska Szosa oraz Piaskowa)
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji
w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-03-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie