Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA o wszczęciu postępowania -budowa stacji demontażu pojazdów w Czarkowie

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA o wszczęciu postępowania -budowa stacji demontażu pojazdów w Czarkowie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2008

Poniec, dnia 17 kwietnia 2008r.

ROŚ 7624-05/08


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Pana Macieja Nowaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na działce nr ewid. 165 zlokalizowanej w miejscowości Czarkowo.
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 09 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję
o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Ponieca
/.../ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-06-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie