Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Farma Wiatrowa Poniec

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Poniecu uchwały
Nr XVIII/152/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec, obejmującego część gruntów położonych w następujących obrębach ewidencyjnych: Bączylas, Czarkowo, Drzewce, Grodzisko, Łęka Mała, Łęka Wielka, Rokosowo, Żytowiecko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec, w terminie do dnia 1 września 2008 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Ponieca
/-/Kazimierz DużałkaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2008-08-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-08-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie