Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

                                                                                        Poniec, dnia 12 marca 2009r.

ROŚ 7624-06/08/09

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 


Zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t. j. z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150), zawiadamiam o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce istniejącej i budowie nowej stacji paliw PKN ORLEN SA” na dz. nr ewid. 679/2 w Poniecu ul. Rydzyńska
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. Nr 09 w godzinach urzędowania. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 


                                                                                                     Burmistrz Ponieca 
                                                                                                  /.../ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-03-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie