Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, lokalizacja celu publicznego budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Włostki.doc

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, lokalizacja celu publicznego budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Włostki.doc

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Poniec 27 lipca.2009 r.

GP 7331-34 /2009Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Włostki na dz. nr ewid. 50012/5, 50012/6, 50012/3, 74, 299, 32, 83/1 obręb Sarbinowo.
Z wnioskiem w imieniu inwestora Gminy Poniec zwróciła się firma Biuro Projektów i Realizacji Inżynierii Ochrony Środowiska „WIN” Alicja Skrzypczak, Lech Przybylak Waldemar Dobiała, Witold Sobczak Ul. Wołodyjowskiego 55 64-100 Leszno

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi - w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy urzędu.Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2009-07-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-07-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie