Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 324/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 18 stycznia 2010 r.w sprawie podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 324/2010 Burmistrza Ponieca z dnia 18 stycznia 2010 r.w sprawie podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.

Numer dokumentu: 324
Rok (4 cyfry): 2010

Zarządzenie Nr 324 / 2010
Burmistrza Ponieca
z dnia 18 stycznia 2010 r.


w sprawie: podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).

Zarządzam, co następuje:

1 § W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację zadania:

1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 13.000,00 zł.
2. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 12.000,00 zł.
3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 15.000,00 zł.
4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja dla mieszkańców gminy Poniec.
Przeznacza się kwotę 7.000,00 zł.
5. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańców gminy Poniec. Przeznacza się kwotę 3.000,00 zł.
6. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Poniec. Przeznacza się kwotę 3.000,00 zł.
7. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców gminy Poniec. Przeznacza się kwotę 2.000,00 zł.


2 § Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                 Burmistrz Ponieca
                                                                                              /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-01-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie