Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 m. Poniec - granica powiatu Pomykowo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji celu publicznego - Przebudowa drogi powiatowej nr 4803 m. Poniec - granica powiatu Pomykowo


PONIEC 22.07.2010 R.

GP 7331-37/10


Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek Zdzisław Olejnik BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA „RONDO” UL. Z. RYBLEWSKIEJ-CICHOŃSKIEJ 2B, 63-900 RAWICZ, działającego z upoważnienia inwestora Powiatowego Zarządu Dróg w Gostyniu

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Przebudowa drogi powiatowej nr 4803p m. Poniec ul. Rydzyńska – granica powiatu (Pomykowo) na długości ca 5,08 km”.


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia odbioru 


                                                                                                 Burmistrz Ponieca
                                                                                               /-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2010-07-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-07-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących