Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie

Obwieszczenie w sprawie możliwości zapoznania się z materiałami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

ROŚ 7624-01/11
Poniec, dnia 2 lutego 2011r.


Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz 1071 ze zm.) Burmistrz Ponieca zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bączylesie”

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 5 dni od dnia doręczenia pisma, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec lub osobiście w godzinach pracy urzędu (pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00-15.00) w pokoju nr 9.

Doręczenie uważa się z dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym postanowieniu.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                          /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie