Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2011 roku.

Numer dokumentu: 19
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE NR 19/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Poniec w 2011 roku.


Na podstawie art. 15, ust. 2a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuję:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert w składzie:
1. Przewodniczący Komisji – Piotr Kaźmierczak
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji – Marcin Pazdaj
3. Członek Komisji – Andrzej Przybylski 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                         BURMISTRZ PONIECA 
                                                                                                            /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie