Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji na przebudowę szkoły w Łęca wielkiej na przedszkole

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji na przebudowę szkoły w Łęca wielkiej na przedszkole


PONIEC 16.06.2011 R.

GP6733.3.2011

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek BURMISTRZA PONIECA

została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Przebudowa budynku szkoły filialnej w Łęce Wielkiej na przedszkole z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię na dz. nr ewid. 204 obręb Łęka Wielka

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu. 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia odbioru 


                                                                                                          Burmistrz Ponieca 
                                                                                                          /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Powałowski
Opublikowany dnia: 2011-06-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących