Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE 72/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 08 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

ZARZĄDZENIE 72/2011 BURMISTRZA PONIECA z dnia 08 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Numer dokumentu: 72
Rok (4 cyfry): 2011

ZARZĄDZENIE 72/2011
BURMISTRZA PONIECA
z dnia 08 września 2011 r.


w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu,
przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 30, art. 33 ust.3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art.40 ust. 1, art. 62 oraz 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanych, objętych wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia i będącym jego integralną częścią.

§ 2. Postanawia się podać do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Poniecu przy ul. Rynek 24 na okres 21 dni wykaz, o którym mowa w § 1. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieścić na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w gazecie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                       BURMISTRZ PONIECA

                                                                                                           /-/ Jacek Widyński


Zdjęcia dołączone:

 

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących