Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Rów Polski regulacja i obwałowanie

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o wydaniu decyzji - Rów Polski regulacja i obwałowanie

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2011

PONIEC 14.11.2011 R.

GP.6733.4.2011

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że NA WNIOSEK BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA „BIPROWODMEL: SP. Z O.O. 60-577 POZNAŃ, UL. DĄBROWSKIEGO 138


została wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rów Polski – regulacja i obwałowanie w km 8+100 – 21+100 za zbiornikiem wodnym Rydzyna, część regulacja i obwałowanie.”
Położenie działek: Gmina Poniec; Poniec ark. 2, 3, 4 , 5, 6, 7; Śmiłowo ark. 1, 2 ,3; Janiszewo ark. 4; Gmina Rydzyna; Robczysko ark. 2; Przybiń ark. 1; Pomykowo ark. 1; Tworzanice ark. 2; Moraczewo ark. 1 i 3; Rydzyna ark. 7 i 8; Kłoda ark. 5,7,8

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z ustaleniami decyzji, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji oraz zgłosić swoje uwagi. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 9, w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                         Burmistrz Ponieca
                                                                                                          /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2011-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie