Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - Farma Wiatrowa

Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - Farma Wiatrowa

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 22 czerwca 2012r.
GP 6220.04.2012
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ponieca


W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Farma Wiatrowa „Poniec 2” Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie dwóch gmin: Poniec i Krobia. Wszystkie turbiny i większość elementów infrastruktury towarzyszącej zlokalizowane będą na terenie gminy Poniec, obręb geodezyjny Szurkowo i obręb geodezyjny Sarbinowo, przez obszar gminy Krobia przebiegać będzie fragment linii SN wraz z światłowodami.

zawiadamiam

że w dniu 22 czerwca 2012r. zostało wydane Postanowienie nr GP. 6220.04.2012,
w którym uznano za konieczne przeprowadzenie oddziaływania ww. przedsięwzięcia
na środowisko oraz związaną z tym potrzebę sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko.


Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się, przez cały okres trwania postępowania, z dokumentacją sprawy znajdującą się w Urzędzie Miejskim w Poniec, ul. Rynek 24, w godzinach urzędowania.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zastosowano art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) – zawiadamiając strony przez obwieszczenie                                                                                                        Burmistrz Ponieca
                                                                                                        /-/ Jacek Widyński


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-06-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie