Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2012

Poniec, dnia 16 listopada 2012r.

ROŚ 7624-06/09


                                             Obwieszczenie Burmistrza Ponieca
                                 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Poniec " składającej się z dwudziestu elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w pobliżu miejscowości Rokosowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Czarkowo, Żytowiecko, Bączylas i Drzewce gmina Poniec, powiat gostyński, województwo wielkopolskie z wniosku Pana Michała Wiśniewskiego pełnomocnika inwestora Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin ul. Odzieżowa 12C/1, Biuro w Poznaniu, ul. Hawelańska 1,61-625 Poznań

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Burmistrz Ponieca

                                             zawiadamia strony postępowania

o wydanej w dniu 16 listopada 2012r. decyzji umarzającej prowadzone postępowanie w oparciu o art. 105 § 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Poniec", w związku z wycofaniem wniosku Pana Michała Wiśniewskiego pełnomocnika inwestora Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. 71-502 Szczecin ul. Odzieżowa 12C/1, Biuro w Poznaniu, ul. Hawelańska 1,61-625 Poznań w przedmiotowej sprawie.

W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 20 zastosowanie znajduje art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który przewiduje powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zawieszenie na stronie biuletynu informacji publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu gminy Poniec, a także na tablicy ogłoszeń Sołectw: Żytowiecko, Teodozewo, Rokosowo, Łęka Mała, Łęka Wielka, Czarkowo, Bączylas i Drzewce.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za dokonane po 14 dniach od doręczenia.

                                                                                              Burmistrz Ponieca
                                                                                              /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2012-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie