Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Ponieca z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 196/2013 Burmistrza Ponieca z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie: podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.

Numer dokumentu: 196
Rok (4 cyfry): 2013

Zarządzenie Nr 196 / 2013
Burmistrza Ponieca
z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie:
podziału środków zabezpieczonych w budżecie gminy Poniec
na realizację zadań ze sfery działalności pożytku publicznego.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).

Zarządzam, co następuje:

 1 § W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację zadania:

1. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Ponieca i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 10 000,00 zł.
2. Prowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Sarbinowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 5 000,00 zł
3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu unihokeja dla mieszkańców gminy Poniec.
Przeznacza się kwotę 8 000,00 zł.
4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu Taekwon-do tradycyjnego oraz Kick-boxingu dla mieszkańców gminy Poniec. Przeznacza się kwotę 10 000,00 zł.
5. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu lekkoatletyki dla mieszkańców gminy Poniec. Przeznacza się kwotę 8 000,00 zł.
6. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu jazdy konnej dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 7 000,00 zł.
7. Prowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Rokosowa i okolicznych wsi. Przeznacza się kwotę 3 000,00 zł

2 § Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                           Burmistrz Ponieca
                                                                                                            /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-02-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-02-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie