Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia Śmiłowo

Zawiadomienie Burmistrza Ponieca o inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia Śmiłowo

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): 2013

PONIEC 10.05.2013 R.


GP.6733.14.2013

Z A W I A D O M I E N I E
BURMISTRZA PONIECA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 


Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14.06.1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamiam, że na wniosek Pana Piotra Grocholewskiego dyrektora Eneos Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Pełnomocnika inwestora ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na „Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego
nn 0,23kV” na dz. nr ewid. 129
obręb Śmiłowo Gm. Poniec.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika z materiałami dostarczonymi przez wnioskodawcę, dotyczącymi przedmiotowej inwestycji. jednocześnie informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu na każdym etapie, tj. zapoznania się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją, a także składania uwag i wniosków, w Urzędzie Miejskim w Poniecu, 64-125 Poniec ul. Rynek 24, pok nr 09, w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                       Burmistrz Ponieca
                                                                                                       /-/ Jacek Widyński
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących