Strona główna » Dokumenty » Wybory, referenda - komisje wyborcze » Informacja o terminach

Informacja o terminach


W gminie Poniec w Urzędzie Miejskim w Poniecu,
ul. Rynek 24, pok. nr 5, można dokonać następujących czynności:

Wgląd do spisu wyborców
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje albo że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców należy złożyć we właściwym urzędzie gminy w terminie od 5 do 19 maja 2014 r.

 

Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej do dnia 20 maja 2014 r.

 

Odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania
w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzymanego w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć najpóźniej do dnia 23 maja 2014 r. w godzinach pracy urzędu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Wybory, referenda - komisje wyborcze
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących