Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2016

Roczne stawki podatku od nieruchomości na 2016

Kod nadawany rodzajowi sprawy: -

Podstawa prawna:
Uchwała  nr X / 76 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu  z  dnia 30 października 2015 r.
Uchwała nr XI / 82 / 2015 Rady Miejskiej w Poniecu  z  dnia 24 listopada 2015 r.


Roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 wynoszą:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,81 zł
- od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni    0,19 zł
- gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – od 1 ha powierzchni 4,52 zł
- gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  poz. 1777 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod  zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu  mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od  1 m2  powierzchni    3,00 zł
- od budowli  2% ich wartości
- od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,68 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,05 zł
- od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,68 zł
- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,62 zł
- od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,10 zł

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2015-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących