Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na dz. nr ewid. 803 i części dz. nr ewid.: 554/4, 554/1, 727, 666, 672 i 557obręb geodezyjny Bojanowo oraz na części dz. nr ewid.: 815, 816 i 871/4 obręb geodezyjny Gołaszyn gm. Bojanowo

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV na dz. nr ewid. 803 i części dz. nr ewid.: 554/4, 554/1, 727, 666, 672 i 557obręb geodezyjny Bojanowo oraz na części dz. nr ewid.: 815, 816 i 871/4 obręb geodezyjny Gołaszyn gm. Bojanowo

Numer dokumentu: GP.6733.6.2019.1
Rok (4 cyfry): 2019


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2019-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie