Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731573

1) opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
2) opracowywanie zakresów czynności dla samodzielnych stanowisk pracy ,
3) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr w tym organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
4) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
5) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy,
7) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
8) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
11) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.Informacje powiązane:

- osoby:
- dokumenty i informacje:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0