Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji transformatorowej małogabarytowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV, słupów SN 15 kV, słupów nn 0,4 kV w związku z przebudową istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, Rawicz-Krobia ETAP VI, w m. Szurkowo”

Z A W I A D O M I E N I E BURMISTRZA PONIECA o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „Budowie stacji transformatorowej małogabarytowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowych SN 15 kV, linii kablowych nn 0,4 kV, słupów SN 15 kV, słupów nn 0,4 kV w związku z przebudową istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, Rawicz-Krobia ETAP VI, w m. Szurkowo”

Numer dokumentu: GP.6733.7.2019
Rok (4 cyfry): 2019


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jacek Widyński
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2019-07-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-07-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie