Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych typu AMMANN o mocy 160 Mg/h o możliwości przetwarzania odpadów w tej samej instalacji WMB oraz w granulatorze, z których każda może przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę oraz o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 543, 526/1, 526/2, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, obręb Poniec.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Wytwórni Mas Bitumicznych typu AMMANN o mocy 160 Mg/h o możliwości przetwarzania odpadów w tej samej instalacji WMB oraz w granulatorze, z których każda może przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę oraz o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 543, 526/1, 526/2, 527, 528, 529, 530, 531/1, 531/2, obręb Poniec.

Numer dokumentu: ROŚ 6220.22.2021
Rok (4 cyfry): 2021


Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Hamrol
Informację wprowadził: Karolina Cieślak
Opublikowany dnia: 2021-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie