Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn.„Lokalizacja inwestycji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w m. Poniec ul. Krobska Szosa 9 na działce nr 802/2”, obręb Poniec.

Obwieszczenie Burmistrza Ponieca o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn.„Lokalizacja inwestycji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz punktu zbierania odpadów w m. Poniec ul. Krobska Szosa 9 na działce nr 802/2”, obręb Poniec.

Numer dokumentu: 6220.27.2021
Rok (4 cyfry): 2021


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Hamrol
Informację wprowadził: Karolina Cieślak
Opublikowany dnia: 2021-12-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2021-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie