Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA O UMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BUDOWA ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ W CZARKOWIE

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA O UMIESZCZENIU W PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BUDOWA ZBIORNIKA NA GNOJOWICĘ W CZARKOWIE

Numer dokumentu: ROŚ 7624-10/07
Rok (4 cyfry): 2007

Poniec, dnia 21 września 2007r.

ROŚ 7624-10/07


ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA PONIECA


Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie został zamieszczony wniosek Gospodarstwa Rolnego Roman Łagódka, Czarkowo 26 64-125 Poniec, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na gnojowicę o pojemności 1168m3 wraz z przepompownią oraz płyty gnojowej o pow. 2300m2 na działce nr ewid. 6i 5/10 w Czarkowie
Jednocześnie informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1964r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z treścią wniosku można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Poniecu przy ul. Rynek 24, pokój nr 13 (I piętro).
Zgodnie z art. 32 ust1 pkt 1. ustawy Prawo ochrony środowiska informuję o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w godzinach urzędowania, tj. od 8.00 do 15.00.


Burmistrz Ponieca
/-/ Kazimierz Dużałka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie