Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie nr 112/2007 r. Burmistrza Ponieca z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok

Zarządzenie nr 112/2007 r. Burmistrza Ponieca z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok

Numer dokumentu: 112/2007
Rok (4 cyfry): 2007

Zarządzenie nr 112/2007 r.

Burmistrza Ponieca z dnia 28 września 2007 roku

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2007 rok

Na podstawie § 10 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej Ponieca nr V/27/07 z dnia 29 stycznia 2007r. w sprawie budżetu gminy na rok 2007, a także art. 188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz.2104 ze zmianami) Burmistrz Ponieca zarządzą co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr V/27/2007 z dnia 29 stycznia 2007 w sprawie budżetu gminy na rok 2007 wprowadza się zmiany:

1. w § 1 ust.1 i ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15 510 584 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia”
„2. 1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 962 400 zł. jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.”
2. W § 2 ust. 1 , ust 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 16 283 509 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia”
„1/ wydatki bieżące kwotę 13 481 086 w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 5 841 409 zł.
b) dotacje kwotę 489 466 zł.
w tym :
- podmiotową dla instytucji kultury 412 466 zł.
- dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 72 000 zł.
- celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących kwota 5 000 zł.
c) obsługę długu kwotę 63 000 zł.
d) składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne kwotę 16 439 zł.”

„3. 1) Wydatki w kwocie 2 962 400 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.”


3. Dokonuje się zmian w zał. nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Dokonuje się zmian w zał. nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.
5. Dokonuje się zmian w zał. nr 4 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Kazimierz Dużałka
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-10-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-10-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących