Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, OC, Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, OC, Ochrony Informacji Niejawnych

E-mail: um@poniec.pl
Ulica: Rynek 24
Kod: 64-125
Miasto: Poniec
Telefon: 5731533

Do zadań Stanowiska ds. Obywatelskich, Wojskowych, OC, Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
1) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2) współdziałania z organami wojskowymi,
3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
4) orzekania o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
5) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
6) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
7) zakwaterowania sił zbrojnych.
Oraz :
1) tworzenia formacji obrony cywilnej,
2) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
3)świadczeń na rzecz obrony.


Do zadań tego stanowiska pracy należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej,
2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
A ponadto:
1) sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym prowadzenie spraw pożarniczych (osp),
2)sprawowanie funkcji urzędnika wyborczego,
3) spraw obywatelskich,
Informacje powiązane:

- osoby:Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-03-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje