Strona główna » Jednostki organizacyjne » Wydziały i stanowiska urzędu » Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Ochrony Informacji Niejawnych

E-mail: um@poniec.pl
Telefon: 5731533

1) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2) współdziałanie z organami wojskowymi,
3) administracji rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
4) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
5) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
6) udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
7) zakwaterowanie sił zbrojnych.
8) realizacja zadań wojskowych i obronnych określonych odrębnymi przepisami a w szczególności:- prowadzenie spraw w zakresie kompleksu spraw .AKCJI KURIERSKIEJ.- wykonywanie zadań w zakresie nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych,
9) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, prowadzenie kancelarii tajnej,
10) ochrona systemów i sieci informatycznych,
11) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
12) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
13) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
14) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
15) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
16) zgromadzeń,
17) zbiórek publicznych.
18) sprawy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym prowadzenie spraw pożarniczych (osp),
19) sprawowanie funkcji urzędnika wyborczego.
20) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
21) pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Burmistrzowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
22) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
23) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
24) przechowywanie akt, zdawanie ich do archiwum zakładowego,
25) stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
26) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
27) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
28) stosowanie i przestrzeganie ustawy o zamówieniach
publicznych29) wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Burmistrza.Informacje powiązane:

- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ jednostki: Wydziały i stanowiska urzędu
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących